DUK – vadovams (1)

Blog / Patarimai / DUK – vadovams (1)
2023-10-06

Šiame straipsnyje apžvelgsime dažnai pasitaikančius vadovų buhalterinius klausimus, įsteigus UAB arba MB teisinių formų juridinius asmenis. Tai yra praktinių situacijų rinkinys, o vadovų klausimai pateikiami beveik neredaguoti.

#1 klausimas

Jei MB išrašo sąskaitą už paslaugas, o klientas sumoka už paslaugas grynais, direktorius juos priima ir vėliau įneša į MB banko sąskaitą, kaip reiktų šią operaciją apiforminti? Kokių dokumentų reikia?

Atsakymas:

Gavus mokėjimą grynaisiais yra surašomas kasos pajamų orderis, kuris paliekiamas sau (apskaitai) ir pinigų priėmimo kvitas, kuris duodamas klientui. Įnešant pinigus į įmonės banko sąskaitą turi būti sudarytas kasos išlaidų orderis, kuriame nurodoma, kad pinigai išduodami atskaitingam asmeniui (vardas, pavardė) su paskirtimi “įnešimui į įmonės atsiskaitomają sąskaitą”.

Taip pat svarbu žinoti, kad šis atsiskaitymo būdas (grynaisiais) galimas tik iki 5‘000 EUR sumos.

#2 klausimas

Esame PVM mokėtojai. Ar pardavimų į Vokietiją sąskaitos išrašomos su PVM? Ar tokie pardavimai į ES šalis išrašomi be PVM? 

Atsakymas:

Kai Lietuvos ir Vokietijos įmonės yra PVM mokėtojos, taikomas 0% tarifas, pagal PVM 49 STR. 1,4 d. (atvirkštinis apmokestinimas). Turi būti išpildyta sąlyga, kad prekės būtų patiektos arba paslaugos suteiktos Vokietijoje. Jeigu ne, taikomas standartinis PVM tarifas.

Kai Lietuvos įmonė yra PVM mokėtoja, o Vokietijos įmonė – ne, sąskaitose nurodomas standartinis lietuviškas PVM tarifas 21 proc. (gali būtų išimčių, jeigu taikomos PVM lengvatos).

#3 klausimas

Įmonė teiks paslaugas fiziniams asmenims. Ar būtina išrašyti sąskaitą-faktūrą tiems asmenims, kurie jų neprašys? Jei taip, ar galima išrašyti vieną sąskaitą-faktūrą visiems fiziniams asmenims, kurie atsiskaitė bankiniu pavedimu ir vieną tiems, kurie atsiskaitė grynaisiais?

Atsakymas:

Įmonė, teikianti paslaugas fiziniams asmenims, privalo išrašyti sąskaitą-faktūrą, net jei fizinis asmuo jos neprašo. Sąskaita-faktūra yra dokumentas, patvirtinantis paslaugos suteikimą ir jos kainą. Ji yra svarbi tiek įmonei, tiek fiziniam asmeniui, nes

 • Įmonei sąskaita-faktūra yra pagrindas apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius.
 • Fiziniam asmeniui sąskaita-faktūra yra pagrindas prireikus atgauti mokesčius.

Tam pačiam fiziniam asmeniui gali būti išrašyta viena sąskaita-faktūra už visas per mėnesį suteiktas paslaugas.

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, sąskaita-faktūra turi būti išrašyta per 15 dienų nuo paslaugos suteikimo dienos.

Yra galimybė išrašyti vieną sąskaitą-faktūrą visiems fiziniams asmenims, kurie atsiskaitė bankiniu pavedimu ir vieną tiems, kurie atsiskaitė grynaisiais. Sąskaita faktūra gali būti išrašyta vienam ar keliems fiziniams asmenims, net jei jie atsiskaitė skirtingomis mokėjimo priemonėmis.

Sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta:

 • Įmonės rekvizitai: pavadinimas, buveinės adresas, PVM mokėtojo kodas, banko sąskaitos numeris.
 • Fizinio asmens rekvizitai: vardas, pavardė, adresas, asmens kodas.
 • Paslaugos pavadinimas, kiekis, kaina.
 • PVM suma
 • Mokėjimo terminas

Galiausiai, jei yra atsiskaitoma grynaisiais, turi būti surašomas papildomas dokumentas – pinigų priėmimo kvitas.

#4 klausimas

Ką reikia žinoti apie vairuotojo „komandiruotpinigius” ir dienpinigių išlaidas?

Atsakymas:

Norint išmokėti dienpinigius darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, įmonė turi atlikti šiuos veiksmus:

 • Sudaryti komandiruotės įsakymą. Komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta komandiruotės data, vieta, tikslas, trukmė ir numatomos apmokėti išlaidų rūšys.
 • Išmokėti dienpinigius. Dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo”.
 • Atlyginti darbuotojo komandiruotės metu patirtas išlaidas, kurios nėra kompensuojamos dienpinigiais.

Komandiruotės įsakyme turi būti nurodyta:

 • Darbuotojo vardas, pavardė, pareigos;
 • Komandiruotės data, vieta, tikslas;
 • Komandiruotės trukmė;
 • Numatomos apmokėti išlaidų rūšys;
 • Darbuotojo parašas.

Darbuotojas turi pateikti įmonės vadovui komandiruotės ataskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų po komandiruotės pabaigos. Komandiruotės ataskaitos forma gali būti nustatyta įmonės vidiniais dokumentais.

Dienpinigių dydis priklauso nuo komandiruotės vietos ir trukmės. Nuorodoje rasite numatytus maksimalius dienpinigių dydžius už dieną, pagal šalį:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr.

#5 klausimas

Įsteigiau Mažąją Bendriją (MB). Kokias išlaidas galima traktuoti kaip leistinus atskaitymus?

Atsakymas:

Leidžiami atskaitymai iš MB pajamų yra visos faktiškai patirtos įprastinės veiklos sąnaudos, būtinos šios veiklos vykdymui ir pajamoms uždirbti. Leidžiamų atskaitymų sąrašas yra gana platus ir apima:

 • Išlaidas prekėms ir paslaugoms: medžiagas, žaliavas, prekes, paslaugas, susijusias su veiklos vykdymu, išlaidas reklamai, transportui, ryšiams, nuomos išlaidas, mokesčius ir kitus mokesčius, susijusius su veikla.
 • Išlaidas darbo užmokesčiui: darbo užmokesčio išlaidas darbuotojams, įskaitant atostogų išlaidas, mokamą socialinį draudimą, pensijų kaupimą ir kitas su darbo santykiais susijusias išlaidas.
 • Išlaidas, susijusias su darbo vietos įrengimu ir išlaikymu: biuro ir kitos įrangos nusidėvėjimo išlaidas, patalpų nuomos ir išlaikymo išlaidas, apsaugos ir remonto išlaidas ir kt.
 • Išlaidas, susijusias su verslo kelionėmis: kelionės išlaidas, viešbutinių paslaugų išlaidas, maitinimo išlaidas ir kt.
 • Išlaidas, susijusias su profesinėmis paslaugomis: advokatų, buhalterių, auditorių ir kitų specialistų paslaugų išlaidas.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad ne visos išlaidos yra leidžiamos atskaityti. Pavyzdžiui:

 • Asmeninės išlaidos: išlaidos, kurios nėra susijusios su veiklos vykdymu, pvz., išlaidos pramogoms, poilsiui, kelionėms, asmeniniams poreikiams.
 • Išlaidos, kurios nėra pagrįstos dokumentais: išlaidos, kurių negalima pagrįsti dokumentais, kurie patvirtina, kad išlaidos buvo patirtos ir kad jos yra susijusios su veiklos vykdymu.
 • Išlaidos, kurios viršija leistinas normas: kai kurios išlaidos yra apmokestinamos ribotą sumą, o viršijančios sumos yra nepripažįstamos leidžiamais atskaitymais.

Leidžiami atskaitymai turi būti pagrįsti dokumentais, kurie patvirtina, kad išlaidos buvo patirtos ir kad jos yra susijusios su MB veikla.

#6 klausimas

Kada reikia tapti PVM mokėtoju? Ar verta tai daryti kuo greičiau, ar neskubėti ir laukti, kol bus pasiekta atitinkama apyvarta?

Atsakymas:

LR PVM įstatymas numato, kad juridinis asmuo tampa PVM mokėtoju, kai jo per 12 mėnesių apyvarta viršija 45’000 eurų arba jis įsigyja prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių mokėtojų (ar privalančių jais būti) už 14’000 eurų ir daugiau. Ar verta tapti savarankišku PVM mokėtoju? – tai priklauso nuo verslo veiklos pobūdžio ir apyvartos. Jei verslo veikla yra susijusi su prekių ar paslaugų pardavimu, PVM mokėtojo statusas gali būti naudingas, nes leidžia atskaityti PVM už prekes ir paslaugas, kurios yra būtinos veiklos vykdymui. Tai gali padėti sumažinti apmokestinamąjį pelną ir sumokėti mažiau mokesčių. Tačiau jei verslo veikla yra susijusi su paslaugų teikimo fiziniams asmenims, PVM mokėtojo statusas gali būti nepraktiškas, nes PVM dažnai yra perkeliamas į vartotojų kainas. Be to, PVM mokėtojo statusas gali sukelti papildomų administracinių pareigų, pvz., PVM deklaravimo ir sumokėjimo.

Papildomų įžvalgų rasite paspaudę čia.

#7 klausimas

Koks minimalus atlygis turi būti išmokėtas MB vadovui per metus/mėn.? Ar galima visai nemokėti algos, jei nėra pajamų? Koks minimalus etatas vadovui?

Atsakymas:

Nėra privalomo minimalaus atlygio MB vadovui. Vadovui vadovaujant MB pagal civilinę paslaugų sutartį, sutartyje yra numatomas atlygis (gali būti nurodytas metinis atlygis vietoje mėnesinio). Etatai MB nariams nėra aktualu, kadangi jie MB nedirba pagal darbo apibrėžimą.

#8 klausimas

Ar įmonei gali priklausyti kripto valiutos? Ar įmonė turi mokėti mokesčius už kripto valiutu gavimą/pardavimą? Kokie mokesčiai šiuo metu aktualūs fiziniams asmenims gaunantiems mokėjimus už paslaugas kripto valiutų forma?

Atsakymas:

Taip, įmonė gali turėti kriptovaliutų. Tai priskirama pinigams kitokia forma. Jei įmonė pelningai parduoda kriptovaliutas, t.y. įsigijimo kaina mažesnė už pardavimo, tuomet tai yra įmonės pelnas, kuris apmokestinamas pelno mokesčiu. Atsiskaitant kriptovaliutomis, t.y. naudojant jas vietoje pinigų, jokių mokesčių nėra.

Išmokėtos sumos kriptovaliutomis apskaitoje registruojamos eurais, metams pasibaigus fiziniai asmenys susimoka 15 proc. GPM mokesčio nuo tokių gautų pajamų. Įmonė turi deklaruoti kiekvienam fiziniam asmeniui išmokėtas sumas. Svarbu, kad visi fiziniai asmenys turėtų individualios veiklos pažymą, kad įmonė galėtų atsiskaityti už suteiktas paslaugas pagal jų išrašomas sąskaitas.

#9 klausimas

Kokius dokumentus reikia pateikti atitinkamoms institucijoms kiekvieną mėnesį, jei atsiranda pagal darbo sutartį samdomų darbuotojų?

Atsakymas:

Pagrindinės mokestinės deklaracijos turint įmonėje darbuotojų yra SAM07 (SODRA) ir GPM313 (VMI). Esant tam tikriems atvejams, gali atsirasti papildomų mokestinių deklaracijų, tad svarbu kiekvieną atvejį vertinti konkrečiai.

#10 klausimas

Kokius dokumentus, kada ir kurioms valstybės institucijoms privaloma teikti MB, jei joje nėra darbuotojų, yra vienas MB narys, kuris yra vienasmenis valdymo organas, ir su juo sudaryta civilnė paslaugų sutartis?

Atsakymas:

Jei nesate PVM mokėtojas ir nėra prievolių dėl mėnesinio GPM teikimo*, tuomet jums reikės pateikti tik metines deklaracijas:

 • Finansines ataskaitas; 
 • Sudarius civilnę paslaugų sutartį, taip pat turi būti teikiama metinė gyventojų pajamų deklaracija;
 • Nuo įmonės veiklos ar įmonės turimo turto priklausančias deklaracijas, jei yra papildomų prievolių;
 • Statistikos departamento prašomas parengti ataskaitas (galima pasitikrinti pagal įmonės kodą čia: https://verslui.stat.gov.lt/Public/Questionnaires?lang=lt-LT).

*- Pavyzdžiui, jei turite patalpų nuomos sutartį su fiziniu asmeniu, tuomet kas mėnesį turi būti teikiama gyventojų pajamų mokesčio deklaracija ir mokamas mokestis.

Reikia pagalbos?

Susisiekite