Ką reikia žinoti apie PVM kiekvienam vadovui?

Blog / Patarimai / Ką reikia žinoti apie PVM kiekvienam vadovui?
2023-07-12

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra svarbi fiskalinės politikos priemonė, kuri taikoma tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Tad siekiant išvengti nenumatytų problemų, kiekvienam vadovui svarbu turėti tinkamas žinias apie PVM pritaikymą Lietuvoje ar už jos ribų, kur tik yra vykdoma įmonės veikla. Šiame straipsnyje panagrinėsime pagrindinius PVM aspektus ir pateiksime patarimus, kurie padės vadovams geriau suprasti ir efektyviau valdyti su PVM susijusius klausimus.

Kas yra PVM?

PVM yra pridėtinės vertės mokestis, kuris taikomas prekių ir paslaugų pardavimui ir įsigijimui. Įmonės ar fiziniai asmenys gali turėti prievoles deklaruoti PVM (net ir nesant PVM mokėtojais), tapti PVM mokėtojais ar registruotis jais savanoriškai. Įgyjus PVM kodą, už parduotas paslaugas ar prekes įmonės ar asmenys turi surinkti PVM iš galutinių prekių ar paslaugų gavėjų bei šią sumą pervesti į Lietuvos valstybės biudžetą. Už PVM mokėtojų įsigyjamas prekes ar paslaugas įmonė gali susigrąžinti sumokėtą PVM.

Ar reikia deklaruoti PVM ne PVM mokėtojams?

Kartais PVM deklaracijos yra privalomos ir ne PVM mokėtojams. Buhalterija gali pagelbėti šiuo klausimu. Dažnai praktikoje pasitaikantis pavyzdys: jei įmonė, nesanti PVM mokėtoja, įsigyja paslaugas iš užsienio įmonių, kurių paslaugos yra PVM objektas Lietuvoje, įmonė gali taikyti atvirkštinio apmokestinimo taisykles bei privalo deklaruoti ir sumokėti PVM į Lietuvos biudžetą, net jei ji nėra PVM mokėtoja. Keletas pavyzdžių: pirkimo sąskaitos, gautos už reklamos paslaugas Meta (Facebook), Google ir panašiuose platformuose.

PVM tarifai ir apimtis

PVM tarifai gali skirtis priklausomai nuo prekių ar paslaugų kategorijos. Lietuvoje ir kitose ES šalyse taikomi a) standartinis, b) sumažintas arba c) nulinis PVM tarifas. Standartinis tarifas Lietuvoje yra 21%, o sumažintas tarifas – 9% arba 5%, priklausomai nuo prekių ar paslaugų pobūdžio. Vadovams svarbu patikrinti PVM tarifų taikymą savo veikloje, kad būtų galima teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti PVM.

PVM registracija

PVM registracija yra privaloma, jei įmonės metinė apyvarta viršija 45’000 EUR per 12 mėnesių laikotarpį (arba viršyja 14’000 EUR per metus pirkimų sumą ES). Vadovams svarbu žinoti, kad įmonė turi galimybę registruotis PVM savanoriškai, net jei jos metinė apyvarta neviršija šios ribos. PVM registracija gali atverti naujas verslo galimybes, tačiau tai taip pat reiškia papildomas administracinę naštą, įskaitant deklaracijų teikimą ir mokėjimą. VMI nurodo, kad po prašymo pateikimo, įmonės registracija užtrunka 3 darbo dienas. Per šį laikotarpį, naujai įsteigtoms įmonėms dažniausiai yra pateikiamas klausimynas, kurį reikia skubiai atsakyti. Jį sudaro klausimai, susiję su įmonės veiklos aprašymu, galimais ir esamais verslo partneriais, įmonės banko sąskaitos klausimais ir reikalingų dokumentų po įmonės įsteigimo užpildymu. Buhalterija jums gali padėti pateikti atsakymus, tačiau bendradarbiavimas su įmonės vadovu yra būtinai sėkmingai paraiškai. Daugiau informacijoas apie VMI reikalavimus ir registracijas eigą skaitykite čia: https://www.vmi.lt/evmi/en/kaip-isiregistruoti-pvm-moketoju-.

PVM deklaracijos teikimas

PVM deklaracija yra dokumentas, kuriame įmonė praneša apie savo gautiną ir mokėtiną PVM per tam tikrą laikotarpį. Vadovai turi būti tikslūs ir laiku teikti PVM deklaracijas, laikydamiesi numatytų terminų, kitu atveju, PVM kodas gali būti atšauktas (nebeteksite galimybės susigrąžinti PVM). Be to, svarbu tiksliai apskaičiuoti ir deklaruoti PVM sumas, kitu atveju kryžminio sutikrinimo metu bus pranešta apie pastebėtus netikslumus, kuriuos reikės ištaisyti arba teikti deklaraciją pakartotinai.

PVM tarptautinėje prekyboje

Jei įmonė dalyvauja tarptautinėje prekyboje, tai gali kelti papildomų iššūkių ir klausimų. Svarbu žinoti PVM taikymo taisykles importuojant ir eksportuojant prekes, įskaitant muitinės procedūras ir dokumentų reikalavimus.

PVM auditas ir kontrolė

PVM auditas ir kontrolė yra įprasta praktika, kurios metu valstybinės institucijos tikrina įmonės PVM duomenis ir atitiktį teisės aktams. Vadovams svarbu būti pasirengusiems PVM auditui, tinkamai tvarkyti visus dokumentus ir pateikti laiku pagrindžiamus dokumentus. Taip pat svarbu tvarkyti PVM dokumentaciją ir įrašus siekiant išvengti galimų sankcijų ar baudų.

PVM konsultacijos ir teisinė pagalba

Vadovams gali būti naudinga pasikonsultuoti su buhalteriais, mokesčių konsultantais ar teisininkais, kad būtų gauta detali pagalba ir patarimai, susiję su PVM klausimais. Šie specialistai gali padėti tinkamai interpretuoti PVM teisės aktus, teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti PVM, taip užtikrindami teisėtą ir efektyvią įmonės veiklą.

Supratimas apie PVM yra būtinas kiekvienam vadovui, norinčiam veikti sėkmingai Lietuvoje ir už jos ribų. Vadovams reikia žinoti teisės aktus, PVM tarifus, PVM administravimo procesus ir kitus svarbius aspektus, siekiant išvengti klaidų, teisinių problemų ar finansinių nuostolių. Teisingas PVM valdymas įgalina vadovus efektyviau valdyti savo įmonių finansus ir užtikrinti verslo augimą.

Naudingi terminai PVM mokėtojams

Mėnesio diena (terminas)Įvykis
kiekvieno mėnesio 20d.i.SAF: PVM sąskaitų faktūrų registras
kiekvieno mėnesio 25d.PVM deklaracija (FR0600)
kas ketvirtįOSS: ES ir ne ES schemose
paskutinė mėnesio dienaOSS: importo schemoje

Naudingos nuorodos:

https://www.vmi.lt/evmi/prid%C4%97tin%C4%97s-vert%C4%97s-mokestis3

Reikia pagalbos?

Susisiekite