Ar pirkti įmonės automobilį?

Blog / Patarimai / Ar pirkti įmonės automobilį?
2024-07-04

Įmonės automobilio įsigijimas gali gerokai palengvinti įmonės veiklą, tačiau prieš priimant tokį sprendimą, būtina atidžiai įvertinti su įmone ir apskaita susijusius klausimus. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius dalykus, kuriuos svarbu žinoti prieš įsigijant įmonės automobilį.

Pirmiausia, įmonė gali įsigyti automobilį keliais būdais: pirkti už nuosavas lėšas, imti paskolą, arba sudaryti lizingo sutartį.

Įsigijus automobilį, jį būtina užregistruoti registruojant automobilį įmonės vardu. Regitrai reikės pateikti šiuos dokumentus:

 • Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį
 • MB registracijos pažymėjimą
 • MB vadovo tapatybę patvirtinantį dokumentą
 • Techninės apžiūros rezultatus (jei automobilis ne naujas)
 • Transporto priemonės registracijos liudijimą

Įsigijus automobilį, būtina pasirūpinti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti ir KASKO draudimą.

Nusidėvėjimas

Automobilis, kaip ilgalaikis turtas, patiria nusidėvėjimą. Nusidėvėjimo normatyvai yra šie:

 • Naujiems lengviesiems automobiliams (iki 5 metų): 6 metai.
 • Naujiems automobiliams iki 5 metų naudojant tik tiesioginei įmonės veiklai (keleivių ar krovinių pervežimui): 4 metai.
 • Naudotiems lengviesiems automobiliams (virš 5 metų): 10 metų.
 • Krovininiams automobiliams: 4 metai.

Nusidėvėjimas mažina įmonės pelną ir mokesčius, tad yra svarbus buhalterijos klausimas, kuriuo reikia pasirūpinti.

Įvertinkite eksploatacijos išlaidas

Be paties automobilio kainos, taip pat įvertinkite ir visas su automobilio eksploatacija susijusias išlaidas:

 • Kurą;
 • Techninę priežiūrą ir remontą;
 • Draudimą;
 • Mokesčius (pvz., parkavimo mokestis ar kelių mokesčiai ES);
 • Padangų keitimą;
 • Automobilio plovimą ir priežiūrą.

Mokesčiai

PVM

Jei jūsų įmonė yra PVM mokėtoja, ji gali atskaityti pirkimo PVM už įsigytą automobilį, jei jis bus naudojamas PVM apmokestinamai veiklai. Tačiau yra tam tikrų apribojimų:

 • Lengvųjų automobilių atveju galima atskaityti tik 50% pirkimo PVM.
 • Jei automobilis bus naudojamas ir asmeniniams tikslams, PVM atskaita bus proporcingai mažinama.

Pelno mokestis

Automobilio įsigijimo ir eksploatacijos išlaidos gali būti įtraukiamos į įmonės leidžiamus atskaitymus, mažinančius apmokestinamąjį pelną, tačiau yra keletas svarbių aspektų:

 • Automobilio nusidėvėjimas įtraukiamas į leidžiamus atskaitymus pagal nustatytus normatyvus.
 • Jei automobilis naudojamas ir asmeniniams tikslams, leidžiami atskaitymai yra proporcingai mažinami.
 • Kuro sąnaudos pripažįstamos leidžiamais atskaitymais tik tuo atveju, jei jos pagrįstos įmonėje patvirtintais kuro sunaudojimą įrodančiais dokumentais (pvz. kelionės lapai) ir kuro įsigijimo dokumentais.

GPM ir SODRA įmokos

Jei automobilis naudojamas ir asmeniniams įmonės vadovų ar darbuotojų tikslams, tai gali būti laikoma pajamomis natūra. Šiuo atveju:

 • Nuo pajamų natūra vertės turi būti sumokėtas GPM (šiuo metu 20% arba 32%, priklausomai nuo pajamų dydžio).
 • Taip pat nuo šios vertės turi būti sumokėtos Sodros įmokos.

Kas yra pajamos natūra?

Pajamos natūra – tai neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų) suteiktos prekės ar paslaugos. Automobilio naudojimas asmeniniams tikslams gali būti laikomas pajamomis natūra.

Kada automobilio naudojimas laikomas pajamomis natūra?

Automobilio naudojimas laikomas pajamomis natūra, kai:

 1. Automobilis naudojamas ne tik darbo, bet ir asmeniniais tikslais.
 2. Įmonė apmoka visas arba dalį išlaidų, susijusių su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais (pvz., kuras, remontas, draudimas).

Kaip apskaičiuojama pajamų natūra vertė?

Pajamų natūra vertė apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą metodiką. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką:

 1. Jei automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais, bet įmonė neapmoka su tuo susijusių išlaidų, pajamų natūra vertė per mėnesį sudaro 0,75% automobilio įsigijimo vertės (įskaitant PVM).
 2. Jei įmonė apmoka ir su asmeniniais tikslais susijusias išlaidas, pajamų natūra vertė per mėnesį sudaro 1,5% automobilio įsigijimo vertės (įskaitant PVM).

Pavyzdys: Jei automobilio įsigijimo vertė yra 20 000 EUR, ir jis naudojamas asmeniniais tikslais, bet įmonė neapmoka su tuo susijusių išlaidų, pajamų natūra vertė per mėnesį būtų: 20 000 EUR * 0,75% = 150 EUR.

Mokesčiai nuo pajamų natūra

Nuo apskaičiuotos pajamų natūra vertės turi būti sumokėti šie mokesčiai:

 1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM):
  • 20% nuo pajamų dalies, neviršijančios 60 VDU per metus
  • 32% nuo pajamų dalies, viršijančios 60 VDU per metus
 2. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (Sodra):
  • Darbuotojo įmokos: 19,5%
  • Darbdavio įmokos: 1,45%
 3. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD): 6,98%

Pajamų natūra deklaravimas

Juridiniai asmenys turi deklaruoti suteiktas pajamas natūra:

 1. Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313);
 2. Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijoje (GPM312);
 3. Mėnesinėje Sodros įmokų deklaracijoje (SAM).

Ar galima išvengti pajamų natūra apmokestinimo?

Norint išvengti pajamų natūra apmokestinimo, galima naudoti automobilį tik darbo tikslais. Taip pat, jei automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais, darbuotojas turėtų kompensuoti įmonei su tuo susijusias išlaidas.

Praktinės rekomendacijos

Automobilio naudojimo politika

Rekomenduojama sukurti aiškią automobilio naudojimo ir apskaitos politiką, kuri apibrėžtų:

 • Kas gali naudoti automobilį;
 • Kokiems tikslams automobilis gali būti naudojamas;
 • Kokios yra vairuotojo atsakomybės (pvz., dėl eismo taisyklių pažeidimų).
 • Kaip įmonėje pagrindžiamas įsigytas ir sunaudotas kuras.

Automobilio priežiūra

Svarbu nustatyti aiškią automobilio priežiūros tvarką:

 • Reguliarūs techniniai patikrinimai;
 • Planiniai remontai;
 • Padangų keitimas;
 • Automobilio valymas ir priežiūra.

Apsvarstykite galimybę įsigyti kuro kortelę. Tai gali padėti efektyviau valdyti kuro išlaidas, sumažinti administracinę naštą, susijusią su kuro čekių tvarkymu ir gauti nuolaidas degalams.

Taip pat gali apsimokėti įdiegti GPS įrenginį automobilio sekimui. GPS įrenginio įdiegimas gali padėti planuoti maršrutus, stebėti automobilio naudojimą ir užtikrinti saugumą vagystės atveju.

Alternatyvos

Prieš priimant sprendimą įsigyti įmonės automobilį, verta apsvarstyti ir kitas alternatyvas.

Panaudos sutartis

Įmonės tikslais galima naudoti ir savo turimą nuosavą automobilį. Tokiu atveju turi būti sudaryta panaudos sutartis tarp automobilio savininko ir įmonės. Sudarius šį dokumentą, įmonė įgyja galimybę pasinaudoti automobiliu neatlygintinai. Tuomet į įmonės apskaitą galima įtraukti darbo tikslais sunaudotą kurą, remontuoti automobilį jam sugedus. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad automobilio vertės gerinimas nėra laikomas leidžiamais atskaitymais.

Automobilio nuoma

Trumpalaikė ar ilgalaikė automobilio nuoma gali būti gera alternatyva, ypač jei automobilis reikalingas tik periodiškai, norite išvengti ilgalaikių finansinių įsipareigojimų ar nenorite rūpintis automobilio priežiūra ir remontu.

Automobilių dalinimosi platformos

Apsvarstykite galimybę naudotis automobilių dalijimosi platformomis (pvz., CityBee, Spark ar Bolt Drive), kurios leidžia naudotis automobiliu poreikiui atsiradus.

Taksi ar pavėžėjimo paslaugos

Jei automobilį naudosite retai, gali būti ekonomiškiau naudotis taksi ar pavėžėjimo paslaugomis (pvz., Bolt, Uber).

Darbuotojų asmeninių automobilių naudojimas

Galite svarstyti kompensuoti darbuotojams už jų asmeninių automobilių naudojimą darbo tikslais. Šiuo atveju:

 • Reikia nustatyti aiškią kompensavimo politiką;
 • Būtina tiksliai apskaityti darbo reikalais nuvažiuotus kilometrus;
 • Svarbu įvertinti mokestines pasekmes darbuotojams.

Sprendimo priėmimas

Prieš priimant galutinį sprendimą ar verta įsigyti įmonės automobilį, rekomenduojama atlikti išsamią analizę. Įvertinkite, kiek dažnai ir kokiems tikslams automobilis bus naudojamas ir ar esami transporto sprendimai išties yra nepakankami. Palyginkite visus kaštus, susijusius su automobilio įsigijimu ir eksploatacija, potencialia nauda verslui: įsigijimo sąnaudas, eksploatacijos ir mokestines išlaidas. Taip pat įvertinkite ir galimas rizikas: finansinę (pvz., nenumatytos remonto išlaidos), teisinę (eismo įvykiai) ar reputacinę (netinkamas automobilio naudojimas).

Automobilio įsigijimo procesas

Jei vis dėlto nuspręsite įsigyti įmonės automobilį, nuspręskite, ar pirksite automobilį už nuosavas lėšas, imsite paskolą, ar naudositės lizingo paslauga. Dokumentai, kuriuos jums reikės sutvarkyti:

 • Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas;
 • Automobilio registracija;
 • Draudimo įsigijimas;
 • Lizingo atveju, jums gali prireikti įmonės tarpinių ataskaitų, tad įmonės apskaita turi būti sutvarkyta.

Po automobilio įsigijimo, jums reikės jį įtraukti į įmonės balansą, nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo tvarką bei sukurti aprašus kuro ir kitų su automobilio eksploatacija ir priežiūra susijusų išlaidų apskaitai, taip pat automobilio naudojimosi taiskykles.

Kiekvienos įmonės situacija yra unikali, todėl rekomenduojame pasikonsultuoti su mumis tiesiogiai prieš priimant galutinį sprendimą.

Reikia pagalbos?

Susisiekite