Riihos aplikacijų naudojimosi sąlygos

  1. Atliekant apskaitos paslaugas, Riihos naudoja įmonei arba trečiai šaliai priklausančias aplikacijas. Riihos gali suteikti klientui ribotą licenziją naudojamai aplikacijai. Jei klientas užsisako papildomą paslaugą, kuri įtraukia ribotos licenzijos išdavimą naudotis aplikacija, klientas sutinka su aplikacijos naudojimosi taisyklėmis be atskiros sutarties. Klientas sutinka kruopščiai perskaityti aplikacijos naudojimosi taisykles prieš pradedant naudotis tokia papildoma paslauga.
  2. Klientas sutinka laikytis naudojimosi instrukcijų, pateiktų Riihos arba trečios šalies (aplikacijos kūrėjo), bei naudoti suteiktą licenziją tik pagal nurodytą paskirtį. Klientas neturi teisės perduoti įgaliojimo naudotis licenzija kitai šaliai arba asmeniui be raštiško Riihos sutikimo. Klientas yra atsakingas už interneto ryšį ir jo kainą, taip pat ir už duomenų dalinimosi kainą bei duomenų saugumą. Riihos neatsako už aplikacijos pritaikomumą kliento sistemoje ar kliento sistemos pakitimus, atsiradusius dėl aplikacijos atnaujinimų, remonto ar priežiūros darbų.
  3. Klientas yra atsakingas už aplikacijos panaudojimą ir paties sukurto ar siunčiamo turinio tikslumą. Kliento siunčiama medžiaga yra laikoma apskaitos medžiaga, pateikta Riihos apdoroti.
  4. Riihos negarantuoja sklandaus aplikacijų veikimo, atsiradus nenumatytiems sistemos gedimams. Tokiais atvejais, Riihos neatsako už duomenų praradimą ar atsiradusius darbo trikdžius. Klientas turi perspėti Riihos tokiems sistemos gedimams atsiradus, o Riihos savo ruožtu įsipareigoja, jei tai leidžia galimybės, juos nedelsiant pašalinti. Kaip altnernatyvų sprendimo būdą, Riihos gali pasiūlyti, kaip galima apeiti atsiradusį gedimą. Jei gedimas įvyko ne dėl Riihos kaltės, Riihos gali pareikalauti nustatyto valandinio mokesčio už atliktus darbus.